EMB TEST betaal veilig vooraf met Mollie

€ 298,00

Om het u gemakkelijker te maken kunt u hier uw  EMB test afrekenen dit is inclusief het intake gesprek, het prikconsult en na ongeveer 3 weken het uitslagen consult

uiteraard staat het u vrij om na deze consulten zelf nog losse consulten te boeken.Energetische Morfologische Bloedtest (EMB)

Vaak wordt mij de vraag gesteld of er een bloedonderzoek mogelijk is om te kijken of er ergens een tekort is (bv vitamines, mineralen), want…..METEN IS WETEN!

Sommigen lopen al lange tijd met (vage) klachten maar weten niet waar dit vandaan komt. Verschillende klachten zoals erg moe/futloos zijn, hormonaal uit balans zijn, slecht slapen, van alles vergeten, last van de darmen…het komt allemaal voorbij….maar waar komt het nu vandaan? 

Voor deze test verzamel ik een beetje bloed dat ik verkrijg door een vingerprik. Dit bloed stuur ik dan op naar het lab voor een analyse.

Er wordt dan uitgebreid naar het bloed gekeken. Want er is heel wat informatie te halen uit een paar druppels bloed.

Er wordt gekeken naar de vorm en aantallen van de bloedcellen. (Morfologisch) Dit wordt regulier ook gedaan.

•Trombocyten (aantal bloedplaatjes)

•Rode bloedcellen (erytrocyten)

•Witte bloedcellen (leukocyten)

•Hemoglobine (HB)

•Hematocriet (H.t.)

•Mean Corpuscular Volume (MCV)

•Mean Corpuscular Hemoglobine Concentratie (MCHC)


ook fijn om te weten worden o.a. deze energetische waarden gemeten
❤vitamine/mineralen waarden
❤darmflora
❤lever belasting
❤energetische voedsel intoleranties 
❤ hormonen 

❤glucose huishouding
❤zuurbase balans

Verder testen we nog meer dan 100 aspecten wilt u meer info over de test stuur dan een mailtje inbalansalmelo@gmail.com

​Ina de Groot EMB Therapeut
Disclaimer

De adviezen die ik geef hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBTest® een deficiëntie aangeeft.

EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg.

Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van deze EMBTest® vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.
Ina de Groot EMB Therapeut

Maak hier uw afspraak